Urząd Miejski w Żelechowie
Umowy o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego
10 czerwca 2022

W dniu 9 czerwca 2022 r. Gmina Żelechów podpisała umowy o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla sołectw 2022 oraz Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022.

Z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla sołectw 2022 Gmina Żelechów otrzymała dofinansowanie na realizację 2 zadań pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach” oraz „Stworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańcom sołectwa Gąsiory”.

W ramach pierwszego zadania zostaną wymienione stare i zamontowane nowe oprawy oświetleniowe LED zlokalizowane przy drodze gminnej Nr 131412W w Sokolnikach. Koszt całkowity zadania to 20 000,00 zł, przyznana kwota dofinansowania to 10 000,00 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych.

W ramach drugiego zadania zostanie zakupiony, dostarczony i zamontowany domek, który będzie pełnić funkcje świetlicy wiejskiej. Koszt całkowity zadania to 40 000,00 zł, przyznana kwota dotacji to 10 000,00 zł, co stanowi 25% kosztów kwalifikowanych.

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 Gmina Żelechów otrzymała dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na energooszczędne w Piastowie i Stefanowie”. W ramach zadania zostanie wymienionych 52 kompletne punkty oświetleniowe na nowoczesne lampy LED w miejscowości Piastów, 49 kompletnych punktów oświetleniowych na nowoczesne lampy LED w miejscowości Stefanów. Szacunkowy koszt realizacji zadania to 192 979,23 zł, przyznana kwota dofinansowania to 96490,00 zł, co stanowi 50 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577