Urząd Miejski w Żelechowie
Uroczyste otwarcie Ekopracowni w Szkole Podstawowej w Żelechowie
11 grudnia 2023

W dniu 06 grudnia br. odbyło się uroczyste otwarcie i przekazanie pracowni ekologicznej w Szkole Podstawowej w Żelechowie im. Romualda Traugutta, która powstała ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 50000,00 zł. Wartość zadania wyniosła 55 943,60 zł. Uroczystego otwarcia dokonali Łukasz Bogusz burmistrz Żelechowa, Dominik Wójcik
Przewodniczący Rady Rodziców, Krzysztof Ośka dyrektor Szkoły Podstawowej, przedstawiciel nauczycieli oraz uczniów.
Zakupione wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne, programy edukacyjne i sprzęt multimedialny pozwoli prowadzić teoretyczne jak i praktyczne lekcje w ramach programu nauczania biologii, geografii, chemii, fizyki, przyrody.

Ekopracownia jest miejscem, w którym uczniowie w sposób atrakcyjny i ciekawy będą realizowali treści nauczania zawarte w podstawie programowej, co przyczyni się do uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych.
Ekopracownia stwarza w szkole warunki sprzyjające podnoszeniu w sposób praktyczny poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianiu wiedzy i kształtowaniu postaw proekologicznych uczniów.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577