Urząd Miejski w Żelechowie
UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZOWA 120-LECIA DZIAŁALNOŚCI OSP W ŻELECHOWIE
14 września 2022

W dniu 11 września w Żelechowie odbyła się uroczystość jubileuszowa 120-lecia działalności OSP w Żelechowie.

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem pocztów sztandarowych i pododdziałów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Żelechów i okolicznych gmin. Przemarsz poprowadziła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie pod batutą druha Stefana Solarczyka. Tuż za orkiestrą maszerował poczet sztandarowy dzisiejszej jubilatki – Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie. Przemarsz poprowadził do kościoła parafialnego, w którym została odprawiona się uroczysta msza święta, sprawowana przez Ks. Prałata Eugeniusza Filipiuka, proboszcza miejscowej parafii i Ks. Prałata Kazimierza Stańczuka. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta OSP w Żelechowie, a w oprawę liturgiczną włączyli się przedstawiciele żelechowskiej jednostki OSP. Po mszy św. nastąpił przemarsz na plac przed Klubem Strażaka, gdzie odbyła się główna część jubileuszowej uroczystości – uroczysty apel.

Dowódca uroczystości, druh Jan Dziubak złożył meldunek prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Garwolinie druhowi Waldemarowi Sabakowi o gotowości pododdziałów do rozpoczęcia uroczystości.

Następnie Prezes wraz z Dowódcą Uroczystości dokonał przeglądu pododdziałów, oddając honor pocztom sztandarowym. Poczet flagowy, w skład którego weszli druhowie Armin Matuszewski, Łukasz Skwarek oraz Maciej Bogusz, dokonał podniesienia Flagi Państwowej na maszt. W trakcie podnoszenia flagi orkiestra odegrała Hymn RP.

Zgromadzonych na uroczystości powitał w imieniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie, druhen i druhów tej jednostki prezes druh Grzegorz Rosłaniec.

Wśród gości znaleźli się: Jacek Michałowski – prawnuk założyciela żelechowskiej straży dr Antoniego Michałowskiego, Waldemar Trzaskowski – przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego, Urszula Kobielus – radna Rady Powiatu Garwolińskiego, Krzysztof Ośka – członek Zarządu Powiatu Garwolińskiego, dyrektor Szkoły Podstawowej w Żelechowie, st. bryg. Krzysztof Tuszowski – komendant Powiatowy PSP w Garwolinie, Waldemar Sabak – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Garwolinie, st. bryg. w stanie spoczynku Dariusz Sadkowski, były komendant Powiatowy PSP w Garwolinie, ks. Prałat Eugeniusz Filipiuk – proboszcz Parafii Żelechów, Łukasz Bogusz – burmistrz Żelechowa, prezes Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego ZOSP RP w Żelechowie, Jacek Bogusz – wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Żelechowie, Jan Dziubak – Komendant Gminny OSP, Daniel Kocielnik – przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie wraz z radnymi, kierownicy urzędu miejskiego w Żelechowie i jednostek podległych. Świętującą jubileusz jednostkę odwiedziła również Anna Kaszuba – kierownik siedleckiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, przekazując podziękowania za bezinteresowną służbę, heroiczną postawę i pomoc, którą każdego dnia niosą strażacy w obronie naszego zdrowia, życia i ochrony mienia. W uroczystości wzięły udział liczne poczty sztandarowe i delegacje jednostek z terenu gminy, parafii, powiatów garwolińskiego, łukowskiego, ryckiego.

Druh Łukasz Bogusz, który od 16 lat prowadzi kronikę przybliżył zgromadzonym rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie, zapoznając zebranych z 120-letnią działalnością straży.

Jubileuszowa uroczystość była okazja, aby dokonać odznaczeń medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz „Strażak Wzorowy”.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa mazowieckiego w uznaniu zasług poniesionych rzecz ochrony przeciwpożarowej nadało Złote Medale „Za zasługi dla Pożarnictwa” druhom: Pawłowi Włodarczykowi, Waldemarowi Jaskowi, Tadeuszowi Skwarkowi oraz Krzysztofowi Cegiełce.

Srebrne Medale „Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali druhowie: Michał Dłużniewski, Kazimierz Wawer, Anna Salwa, Maciej Osiński, Kazimierz Szczęśniak.

Brązowe Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali druhowie: Marcin Szczepański, Wojciech Kapczyński, Joanna Deres, Damian Zatyka.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Garwolinie doceniając wzorową działalność, zaangażowanie i godną postawę społeczną rzecz ochrony przeciwpożarowej nadało odznaki „Strażak Wzorowy” druhom: Łukaszowi Skwarkowi, Szymonowi Seroczyńskiemu, Wojciechowi Woźniakowi oraz Bartłomiejowi Filipkowi.

W dalszej części uroczystości miało miejsce ślubowanie członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Żelechowie. W szeregi pełnoprawnych członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie od dnia 11 września 2022 r zostało przyjętych 16 nowych druhen i druhów, którzy złożyli z tej okazji uroczyste ślubowanie „ze wszystkich sił służyć Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej, – ofiarną pracą – w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Przyczyniać się do ochrony życia – zdrowia i mienia jej Obywateli poprzez działania prewencyjne i profilaktyczne. Przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu MDP, – pogłębiać wiedzę, – doskonalić umiejętności, – postępować uczciwie, – wykonywać sumiennie polecenia przełożonych – i być wzorem – w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej”. Nowoprzyjęci do jednostki młodzi sympatycy straży, a zarazem jej aktywni działacze otrzymali oficjalne legitymacje członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Podczas uroczystości nie zabrakło przemówień zaproszonych gości. Przedstawiciele żelechowskiej jednostki usłyszeli wiele słów uznania za wieloletnią działalność oraz otrzymali grawerki upamiętniające jubileusz jednostki. Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał z okazji jubileuszu agregat prądotwórczy.

Organizatorzy podziękowali wszystkim za przybycie, za życzenia, miłe słowa kierowane pod adresem jednostki, jej zarządu i strażaków. Słowa podziękowania skierowali także do przedstawicieli samorządu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, przedstawicieli zarządów oddziałów: Wojewódzkiego, Powiatowego, Miejsko-Gminnego ZOSP RP, pocztom sztandarowym i delegacjom jednostek OSP, przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Na zakończenie apelu odbyła się defilada pocztów sztandarowych i pododdziałów strażackich oraz parada samochodów pożarniczych.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577