Urząd Miejski w Żelechowie
Uroczystość przekazania samochodu pożarniczego dla OSP Żelechów
21 stycznia 2022

19 stycznia b.r. Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie obchodziła wyjątkowe święto – uroczyste przekazanie nowego samochodu pożarniczego. Uroczystość odbyła się na placu przy remizie strażackiej.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: senator RP Maria Koc, poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach Magdalena Sałata, dyrektor Wydziału Zamiejscowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Siedlcach Agnieszka Kiljańczyk, starosta powiatu garwolińskiego Mirosław Walicki wraz z wicestarostą Markiem Ziędalskim, komendant powiatowy PSP w Garwolinie st. bryg. Krzysztof Tuszowski wraz z zastępcą mł. bryg. Tomaszem Biernackim, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Garwolinie, wójt Gminy Górzno Waldemar Sabak, burmistrz Łaskarzewa Anna Laskowska, proboszcz parafii Żelechów Ks. Prałat Eugeniusz Filipiuk, radni Rady Miejskiej w Żelechowie z przewodniczącym Danielem Kocielnikiem, kierownik Posterunku Policji w Żelechowie Sylwester Jakubaszek, wiceprezesi Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Żelechowie – Jacek Bogusz i Jan Tadeusz Pietryka.

Organizatorami uroczystości byli burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz oraz prezes Zarządu OSP w Żelechowie Grzegorz Rosłaniec.  Dowódcą uroczystości był komendant gminny dh. Jan Dziubak. Podniosły charakter uroczystości podkreślił udział Orkiestry Dętej OSP w Żelechowie z kapelmistrzem Stefanem Solarczykiem.

Uroczystość rozpoczął komendant gminny druh Jan Dziubak składając meldunek brygadierowi Krzysztofowi Tuszowskiemu komendantowi powiatowemu PSP o gotowości do uroczystego apelu. Następnie dla nadania odpowiedniej rangi uroczystości podniesiono na maszt flagę państwową a orkiestra odegrała Hymn Państwowy.

Uroczystego przekazania druhowi Grzegorzowi Rosłańcowi – Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie kluczyków do nowego samochodu ratowniczo gaśniczego dokonali: senator RP Maria Koc, komendant powiatowy PSP w Garwolinie Krzysztof Tuszowski oraz burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz. Dopełnieniem uroczystości było poświęcenie nowo przekazanego samochodu przez księdza prałata Eugeniusza Filipiuka, proboszcza parafii Żelechów. Następnie kierowca druh Witold Biernacki dokonał prezentacji nowo pozyskanego pojazdu ratowniczo-gaśniczego, poprzez uruchomienie silnika i włączenie sygnału alarmowego wraz ze wszystkimi światłami przez 5 sekund.

W dalszej części spotkania, która odbyła się w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie, głos zabrali przybyli na uroczystość goście, którzy nie szczędzili słów uznania i gratulacji dla OSP Żelechów. Podkreślali istotną rolę jednostki w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Żelechów i powiatu garwolińskiego. Życzyli, aby nowo otrzymany, profesjonalnie wyposażony samochód służył bezpiecznemu przeprowadzaniu akcji ratowniczych i udzielaniu sprawnej i profesjonalnej pomocy potrzebującym. Dziękowali druhom z żelechowskiej OSP za trud i poświęcenie z jakim pełnią ochotniczą służbę oraz nieustanną gotowość i wierność strażackiemu wezwaniu „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Słowa podziękowania kierowali również do przedstawicieli żelechowskiego samorządu – burmistrza Żelechowa Łukasza Bogusza oraz przewodniczącego Rady Daniela Kocielnika za dostrzeganie konieczności wspierania finansowego straży.

W swoim wystąpieniu burmistrz przypomniał w skrócie historię OSP Żelechów i jej bieżącą działalność „Żelechowska straż jest najstarszą, liczącą w tym roku 120 lat jednostką w Gminie Żelechów i śmiało mogę stwierdzić najbardziej mobilną, od 25 lat będącą w Krajowym Systemie Ratowniczo- Gaśniczym. Ponad 100 wyjazdów rocznie, na każde wezwanie, o każdej porze dnia i nocy, bez sytuacji, że druhowie nie wyjechali do akcji. Zawsze z ofiarnością i zaangażowaniem od początku do końca bez różnicy, czy to duży pożar, wypadek komunikacyjny, usuwanie plam oleju z jezdni, czy ratowanie przymarzniętych łabędzi ze stawu lub kota z drzewa. Dla tych młodych ludzi to nie zabawa, nie przygoda, ale prawdziwa i bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi. To także zaangażowanie w życie społeczne i religijne naszej gminy i parafii. Są zawsze tam, gdzie są potrzebni. Za to Wam druhowie serdecznie dziękuję. Takie jednostki warto wspierać i promować mając pewność, że udzielone wsparcie nie zostanie zaprzepaszczone, lecz będzie służyć jak najlepiej innym”.

Na zakończenie uroczystości burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz wręczył podziękowania za życzliwość, zrozumienie i wsparcie w pozyskaniu środków na zakup samochodu oraz wieloletnie wspieranie działalności OSP w Żelechowie: senator RP Marii Koc, wicewojewodzie Mazowieckiemu Sylwestrowi Dąbrowskiemu, członkini Zarządu Województwa mazowieckiego Janinie Ewie Orzełowskiej, Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP nadbrygadierowi Jarosławowi Nowosielskiemu, sekretarzowi stanu w MSWiA Maciejowi Wąsikowi, wiceprezes WFOŚiGW w Warszawie Kamili Mokrzyckiej. Podziękował również wszystkim tym, którzy wspierają Ochotnicze Straże Pożarne w naszej gminie i w powiecie garwolińskim: posłowi Grzegorzowi Woźniakowi, dyrektor Wydziału Zamiejscowego WFOŚiGW w Siedlcach Agnieszce Kiljańczyk, dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach Magdalenie Sałata. Za współpracę i wspólne działanie podziękował przedstawicielom Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Garwolinie, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa mazowieckiego, Starostwa Powiatowego w Garwolinie, Komendy Powiatowej PSP w Garwolinie oraz radnym Rady Miejskiej w Żelechowie.

Koszt całkowity zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Scania dla OSP w Żelechowie wyniósł 1 018 440,00 zł. Zakup ten był możliwy dzięki przeznaczeniu przez Radę Miejską w Żelechowie 368 440,00 zł z budżetu gminy Żelechów oraz pozostaniu środków zewnętrznych w wysokości: 350 000,00 zł dotacji ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 200 000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 100 000,00 zł w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Wdzięczność jest najpiękniejszym kwiatem, który wyrasta z duszy. Dziękujemy za pomoc i wsparcie udzielane Ochotniczym Strażom Pożarnym Gminy Żelechów wszystkim tym, którzy ją nieustannie niosą.

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577