Urząd Miejski w Żelechowie
Uroczystość z okazji 4 rocznicy odsłonięcia Pomnika Romualda Traugutta
18 września 2018

Dnia 14 września 2018 r. Szkoła Podstawowa im. R. Traugutta zorganizowała uroczystość z okazji 4 rocznicy odsłonięcia Pomnika Romualda Traugutta w Parku Miejskim w Żelechowie. Pod pomnik przybyli pod przewodnictwem Pocztu Sztandarowego Szkoły, uczniowie szkoły wraz z Dyrektor Szkoły Elżbietą Odalską, Wicedyrektor Zofią Ostałowską oraz nauczycielami i wychowawcami. Na uroczystości obecna była Burmistrz Żelechowa Mirosława Miszkurka oraz Sekretarz Gminy Beata Talarek.

Kwiaty pod pomnikiem Romualda Traugutta w imieniu szkoły złożyła 111 Gromada Zuchowa i Drużyna Harcerska w Żelechowie. W imieniu żelechowskiego samorządu kwiaty złożyła Burmistrz Żelechowa Mirosława Miszkurka oraz Sekretarz Gminy Beata Talarek. Następnie uczniowie z kl. III a i III b, przygotowani przez Elżbietę Woźniak, Jolantę Moreń, Małgorzatę Ostałowską i Urszulę Głębicką przedstawili okolicznościową akademię o Romualdzie Traugutcie i Powstaniu Styczniowym. Burmistrz Żelechowa Mirosława Miszkurka podziękowała wszystkim zebranym za przybycie na uroczystość i kultywowanie pamięci o postaci Romualda Traugutta. Występujące na akademii dzieci oraz harcerze biorący udział w uroczystości otrzymali pamiątkowe pocztówki obrazujące Pomnik R. Traugutta.

Wracając z uroczystości wszyscy uczniowie wraz z opiekunami odwiedzili żelechowski ratusz, gdzie obejrzeli wystawę eksponatów odnalezionych podczas prac na płycie rynku i ratuszu oraz film promujący Gminę Żelechów.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577