Urząd Miejski w Żelechowie
Usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag-informacja
8 lipca 2021

                                                             Usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

 

Szanowni Państwo Rolnicy, z terenu Gminy Żelechów,

Burmistrz Żelechowa informuje, iż gmina zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego:

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Niezbędnym do realizacji ww. programu jest:

  1. oszacowanie ilości odpadów pochodzenia rolniczego tj. :

– folii rolniczych,

– siatki i sznurka do owijania balotów,

– opakowań po nawozach,

– Big Bag-ów.

  1. określenie liczby gospodarstw generujących odpady rolnicze,
  2. przedstawienie dotychczas stosowanych metod zagospodarowania odpadów rolniczych.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Żelechowie we wskazanym terminie.

 W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy prowadzący gospodarstwo rolne na terenie Gminy Żelechów, zamierzający skorzystać z pomocy powinni złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miejskim w Żelechowie, w terminie do 31.07.2021 r.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Miejskim w Żelechowie – pokój nr 11 lub z załącznika na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – zelechow.pl.

 Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Żelechowie ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (sekretariat) osobiście lub pocztą.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żelechowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, pokój nr 11 oraz pod numerem tel. (25) 7541006.

Wniosek o udział w programie Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzacych z działalności rolniczej

Informacja

                                                                                                          z poważaniem

                                                                                                      Burmistrz Żelechowa

                                                                                                                      /-/

                                                                                                           Łukasz Bogusz

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577