Urząd Miejski w Żelechowie
Wręczenie zaświadczeń o pełnieniu funkcji sołtysa
26 lipca 2023

W dniu 26 lipca w Urzędzie Miejskim w Żelechowie odbyło się spotkanie, podczas którego burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz wręczył sołtysom zaświadczenia o okresie pełnienia funkcji sołtysa niezbędne do uzyskania świadczenia pieniężnego. Wraz z zaświadczeniami otrzymali oni komplet dokumentów niezbędnych do złożenia w placówce KRUS celem uzyskania prawa do świadczenia oraz okolicznościowe upominki.

Zgodnie z ustawą o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa dodatkowe świadczenie w wysokości 300 zł miesięcznie przysługuje osobom, które pełniły funkcję sołtysa przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat, osiągnęły odpowiedni wiek, tj.: w przypadku kobiet 60 lat, w przypadku mężczyzn 65 lat, i nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Świadczenie wypłaca Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Świadczenie jest finansowane z budżetu państwa i corocznie – 1 marca – będzie waloryzowane ustawowym wskaźnikiem waloryzacji.

W gminie Żelechów uprawnionych do powyższego świadczenia jest 16 osób pełniących funkcję sołtysów, w tym sześć osób obecnie sprawujących tę funkcję.

Podczas spotkania burmistrz podziękował wszystkim sołtysom za ich wieloletnią pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz dobrą współpracę z samorządem. Podkreślił, że uchwalone świadczenie dla sołtysów jest dowartościowaniem ich ciężkiej i często niewdzięcznej pracy, ale również rekompensatą za poświęcony czas związany z pełnieniem funkcji. Przekazał także życzenia dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577