Urząd Miejski w Żelechowie
Wspieraj seniora
20 stycznia 2021

PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie informuje, że w związku z decyzją    Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przedłuża realizacje  Program  „Wspieraj Seniora” w I kwartale 2021 roku. W ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem zarażenia się COVID-19. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia.

Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia na terenie Miasta i Gminy Żelechów  należy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

Program polega na pomocy w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a w szczególności: na dostarczeniu do domu seniora zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, zakupu lekarstw, opłacenie rachunków.

Pomoc przeznaczona jest dla seniorów z terenu Miasta i Gminy Żelechów, a w szczególności dla osób zamieszkujących samotnie, którym rodzina z różnych przyczyn nie może zabezpieczyć ich potrzeb.

WAŻNE!

Senior pokrywa koszty zakupów, leków i opłat. Senior przekazuje pieniądze w chwili dostarczenia artykułów spożywczych lub leków, po otrzymaniu paragonu. W przypadku opłacania rachunków zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie, podczas kontaktu z seniorem. Usługa dokonania zakupów, opłacenia rachunków jest nieodpłatna.

Seniorze, nie przekazuj pieniędzy przed otrzymaniem zakupów i leków.

W przypadku opłacania rachunków proś o potwierdzenie wpłaty.

Program jest realizowany od 1 stycznia do 31 marca 2021 r.

Za realizację programu odpowiada Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie

Seniorze, jeżeli chcesz skorzystać z pomocy zadzwoń na infolinię pod numer: 22 505 11 11.

Twoja prośba zostanie przekazana do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie.
Pracownik MGOPS w Żelechowie skontaktuje się z Tobą telefonicznie i ustali zakres pomocy, której potrzebujesz i dostarczy zakupy.

W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1.

  • Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11.
  • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
  • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00
  • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże Twoją prośbę o pomoc do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).

KROK 2.

  • Pracownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie skontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji poda datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.
  • Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
  • W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego ośrodka pomocy społecznej.

KROK 3.

  • Przychodzi do Ciebie osoba, którą Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie wyznaczy do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze po dokonaniu zakupów. W przypadku opłacania rachunków zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
  • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4.

  • Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

PAMIETAJ!

Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów, leków i rachunków. Usługa realizacji pomocy jest nieodpłatna!

Kto do mnie przyjdzie, by pomóc?

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie realizuje program na terenie gminy. Zakupy czy usługi mogą być realizowane poprzez pracowników Ośrodka (pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników administracyjnych i innych), wolontariuszy lub członków ochotniczych straży pożarnych.

Czy usługa w ramach programu jednorazowa czy może być realizowana wielokrotnie?

Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od możliwości Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy w Żelechowie i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej.

Czy mogę zadzwonić bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, żeby poprosić o usługi w ramach programu?

 

Jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia może zadzwonić bezpośrednio do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie pod numer tel. 25 754 11 46,  jednak w pierwszej kolejności rekomendujemy kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11.

Wytyczne do realizacji Programu Wspieraj Seniora

https://wspierajseniora.pl/

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie

Ewa  Jaśkiewicz

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577