Urząd Miejski w Żelechowie
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
21 lipca 2021

Zarządzenie nr 0050.221.2021 Burmistrza Żelechowa z dnia 21.07.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) zarządzam,                             co następuje:
§ 1
Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
§ 2
Wykaz o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia i podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Żelechowie przy ul. Rynek 1, zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żelechowie, adres: (www.zelechow.pl).

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu podaję się również przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Zarządzenie nr 0050.221.2021

Załacznik do zarz. nr 0050.221.2021

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577