Urząd Miejski w Żelechowie
Zakończenie projektu „Strefa relaksu w Kębłowie”
28 września 2020

20 września w świetlicy wiejskiej w Starym Kębłowie, będącej siedzibą miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, odbyło się podsumowanie projektu „Strefa relaksu w Kębłowie”.  Wśród gości przybyłych na uroczystość obecni byli: Anna Gembicka – Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, pełnomocnik Rządu ds. Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele Rady Powiatu Garwolińskiego – Urszula Kobielus i Michał Jaworski, przedstawiciele Gminy Żelechów – Przewodniczący Rady Miejskiej Daniel Kocielnik, Burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz, Skarbnik Gminy Beata Kosyra, Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Daniel Staniszewski oraz pracownicy Wydziału Planowania i Zarządzania Infrastrukturą.

Z inicjatywy sołtysów Nowego i Starego Kębłowa KGW w Kębłowie złożyło wniosek o dotację w ramach projektu Mazowsze Lokalnie. Pozyskane z dotacji oraz budżetu gminnego środki na zakup materiałów budowlanych a przede wszystkim duże zaangażowanie mieszkańców Kębłowa pozwoliły na wybudowanie altany, która służyć będzie aktywnej działalności KGW oraz integracji mieszkańców obu sołectw. Członkowie Koła na ten wyjątkowy dzień przygotowali podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu, krótki występ artystyczny oraz regionalny poczęstunek.

Gratulujemy członkom Koła Gospodyń Wiejskich w Kębłowie oraz mieszkańcom Starego i Nowego Kębłowa na czele z ich Sołtysami za kolejny przykład, że dobre pomysły i aktywne działanie owocują cennymi inicjatywami, poprawą warunków działalności i pozytywną zmianą otoczenia.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577