Urząd Miejski w Żelechowie
Zakończono prace związane z przebudową drogi gminnej nr 131428W w miejscowości Stary Goniwilk oraz ulicy Kołłątaja w Żelechowie.
8 października 2021

W dniu 07 października 2021 r. dokonano odbioru kolejnych inwestycji drogowych wykonanych na terenie gminy i miasta Żelechowa. Przedmiotem odbioru i oddania do użytkowania była droga gminna Nr 131428W położona w Starym Goniwilku. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwy wiążącej i ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej oraz pobocza z kruszywa łamanego. Prace prowadzono na odcinku 589 m. Wartość zadania wyniosła 160.147,22 zł. Zadanie zostało wsparte środkami Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 50.000 zł. Drugą odebraną i przekazaną do użytkowania inwestycją drogową była przebudowywana ulica Kołłątaja w Żelechowie. Zakres robót obejmował rozbiórkę istniejącego chodnika, frezowanie jezdni a następnie wykonano chodnik oraz jezdnię z masy mineralno-bitumicznej. Robotami został objęty odcinek o długości  105 m.  Wartość zadania wyniosła  81.269,74 zł.

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577