Urząd Miejski w Żelechowie
Zakup dodatkowego wyposażenia do Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej
21 września 2023

Gmina Żelechów zrealizowała zadanie pn. „Zakup dodatkowego wyposażenia do Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej”

Cel operacji: Zachowanie dziedzictwa lokalnego w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego poprzez zakup wyposażenia do Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej.

Zadanie współfinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość realizacji zadania wyniosła 71 832,00 zł, dofinansowanie projektu 31 815,00 zł.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577