Urząd Miejski w Żelechowie
Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Żelechów
26 stycznia 2022

19 stycznia b.r. Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie otrzymała sprzęt do akcji ratowniczych zakupiony w ramach zadania „Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Żelechów” przy udziale dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oficjalnego przekazania sprzętu na ręce prezesa żelechowskiej jednostki Grzegorza Rosłańca oraz burmistrza Żelechowa Łukasza Bogusza dokonała dyrektor Wydziału Zamiejscowego WFOŚiGW w Siedlcach Agnieszka Kiljańczyk. Strażacy otrzymali 2 komplety kombinezonów do usuwania gniazd szerszeni, 2 komplety aparatów powietrznych z maską i butlą kompozytową, najaśnicę i prądownicę wodną. Łączna wartość przekazanego sprzętu wyniosła 19 180,00 zł, z czego kwota 15 347,00 zł została pokryta ze środków WFOŚiGW w Warszawie. Otrzymany sprzęt przyczyni się do poprawienia gotowości bojowej OSP Żelechów zwiększając jakość realizowanych przez nią zadań, a także podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców gminy Żelechów i powiatu garwolińskiego.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577