Urząd Miejski w Żelechowie
Zawansowany postęp prac przy przebudowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Piastów
14 marca 2024

Zaawansowany postęp prac budowlanych związanych  z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Piastów w ramach  operacji  „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, mającą na celu poprawę infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę.

Zakres prac obejmuje między innymi demontaż istniejącego orurowania i urządzeń technologicznych, montaż nowej instalacji technologicznej i urządzeń budynku stacji, renowacji studni nr 1, 2 oraz wykonanie nowej studni głębinowej nr 3 jako głównego ujęcia wody.

 

Planowany termin wykonania etapu II inwestycji upływa w maju 2024 roku.

Całość inwestycji opiewa na kwotę 6 000 000,00 zł brutto.

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Żelechów pozyskała środki w wysokości 1 519 374,00 zł

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577

Notice: Undefined index: content in /home/umzelechow/domains/zelechow.pl/public_html/wp-content/plugins/itlu/public/class-itlu-public.php on line 152