Urząd Miejski w Żelechowie
Zawiadomienie oraz wniosek o szacowaniu strat spowodowanych przez grad
5 czerwca 2024

ZAWIADOMIENIE

W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych – opadów gradu w dniu 25 maja 2024r. na terenie Gminy Żelechów zawiadamia się że, istnieje możliwość złożenia wniosku w dniach od 04.06.2024r. do 11.06.2024r. o oszacowanie szkód w uprawach rolnych.

Do wniosku producent rolny zobowiązany jest dołączyć potwierdzoną kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie za 2024r. składane do ARiMR oraz informacje o stanie stada. W przypadku nie kompletnych bądź nieprawidłowo wypełnionych wniosków  producenci rolni będą wzywani do uzupełnienia.

Komisja ds. szacowania szkód powołana przez Wojewodę Mazowieckiego będzie dokonywała szacowania strat w  uprawach rolnych.

Zgodnie z regulaminem działania komisji , przynajmniej na 7 dni przed przystąpieniem do szacowania strat  komisja zobligowana jest do przekazania szczegółowego harmonogramu pracy do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, dlatego producenci rolni proszeni są o niezwłoczne składnie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami do pokoju nr 18

Druki wniosków na podstawie których komisja będzie szacowała straty i sporządzała protokoły można pobrać w Urzędzie Miejskim w Żelechowie pokój nr 18 lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żelechowie i MUW w Warszawie.

 

BURMISTRZ ŻELECHOWA

KRYSTYNA WIECZORKIEWICZ

 

Wniosek szacowanie szkód – do pobrania

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577