Urząd Miejski w Żelechowie
Zdalna Szkoła Plus
22 maja 2020

Gmina Żelechów otrzyma 104 999,98 zł na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo z rodzin wielodzietnych w ramach konkursu #ZdalnaSzkoła+. To już kolejne środki finansowe, które trafią do Gminy Żelechów na zakup sprzętu komputerowego.

Na przełomie marca i kwietnia otrzymaliśmy 59 651,76 zł w ramach grantu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” dotyczącego realizacji projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. W ramach tych środków zakupiono 21 laptopów

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577