Urząd Miejski w Żelechowie
Informacja dotycząca zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych w 2021r.
3 sierpnia 2022

Stosownie do art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r. poz. 1297 z późn. zm.) informuje, że:

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żelechów w 2021r. były zagospodarowane w następujących instalacjach:

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Starym Lubiejewie, ul. Łomżyńska 11, 07 ‑300 Ostrów Mazowiecka;
 • PreZero Recycling Zachód Sp. z o.o. – Instalacja Komunalna MBP w Piotrowie Pierwszym, Piotrowo Pierwsze 26/27, 64-020 Czempiń;
 • Ostrołęckie TBS Sp. z o.o., ul. Komunalna 8, 07-401 Ostrołęka – Stacja Segregacji Odpadów Komunalnych;
 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ul. Dęblińska 96, 24-100 Puławy;
 • Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Sokołowska 2, Wola Suchożeberska, 08-125 Suchożebry.
 • Odpady ulegające biodegradacji odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żelechów w 2021r. były zagospodarowane w następujących instalacjach:
 • Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów, 21-500 Biała Podlaska, ul. Ekologiczna 1 (odpady o kodzie 20 02 01);
 • EKOLIDER Jarosław Wyglądała 08-400 Garwolin, Lucin 4 (odpady o kodzie 15 01 01)
 • Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych były składowane na składowiskach w następujących lokalizacjach:
 • Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów, 21-500 Biała Podlaska, ul. Ekologiczna 1;
 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 96;
 • EKOLAND POLSKA S.A. Zakład Zagospodarowania Odpadów, Lasy ul. Jodłowa 70, 23-200 Kraśnik;
 • Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., 08-125 Suchożebry, Wola Suchożebrska, ul. Sokołowska 2;
 • Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., Franki, 99-340 Krośniewice;
 • Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o., 05-200 Wołomin, Stare Lipiny ul. Aleja Niepodległości 253;
 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Starym Lubiejewie, ul. Łomżyńska 11, 07-300 Ostrów Mazowiecka;
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach, 08-500 Ryki ul. Janiszewska 70.

2. W 2021 r. Gmina Żelechów osiągnęła poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości 42,00 %.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł 0,48 %.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100,00 %.

Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych wyliczony zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniósł 28,40 %, natomiast wyliczony zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska wyniósł 15,70 %.

Podmiot odbierający w 2021r. odpady komunalne na terenie Gminy Żelechów na podstawie indywidualnych umów z właścicielami nieruchomości tj. EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08‑400 Garwolin osiągnął poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości 30,36 %.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł 0,00%.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100,00 %.

3. Odpłatnym zbieraniem odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych zlokalizowanych na terenie Gminy Żelechów zajmują się następujące podmioty:

 • EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin;
 • PPHU KORNEX Kornelia Mróz, Korzeniów 80, 08-504 Ułęż.

Pozostałe informacje, które zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powinny być udostępnione na stronie internetowej dostępne są pod linkami:

Burmistrz Żelechowa

/-/ Łukasz Bogusz

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577