Urząd Miejski w Żelechowie
Informacja dot. zagospodarowania odpadów komunalnych
22 grudnia 2021

INFORMACJA

 

Stosownie do art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r. poz.                  888 z późn. zm.) informuje, że:

  1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żelechów w 2020r. były zagospodarowane w następujących instalacjach:

– EKOLAND POLSKA S.A. Zakład Zagospodarowania Odpadów, Lasy ul. Jodłowa 70,    23-200 Kraśnik;

– Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o., Zakurzewo 39A, 86-300 Grudziądz;

– KOM-EKO S.A. 20-234 Lublin, ul. Metalurgiczna 17A ;

– Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. Zakład             Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w                          Starym Lubiejewie, ul. Łomżyńska 11, 07-300 Ostrów Mazowiecka;

– Ostrołęckie TBS Sp. z o.o. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, 07-401 Ostrołęka, ul. Komunalna 8;

– Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 96;

– Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., 08-125 Suchożebry, Wola Suchożebrska, ul. Sokołowska 2.

  • Odpady ulegające biodegradacji odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żelechów w 2020r. były zagospodarowane w następujących instalacjach:

– Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania     Odpadów, 21-500 Biała Podlaska, ul. Ekologiczna   1 (odpady o kodzie 20 02 01);

– MONDI ŚWIECIE S.A., 86-100 Świecie, ul. Bydgoska 1 (odpady o kodzie 15 01 01);

– EKOLIDER Jarosław Wyglądała 08-400 Garwolin, Lucin 4 (odpady o kodzie 15 01 01).

 

  • Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych były składowane na składowiskach w następujących lokalizacjach:

– Lasy ul. Jodłowa 70, 23-200 Kraśnik – ul. Dęblińska 96, 24-100 Puławy;

– Wola Suchożebrska ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry;

– ul. Komunalna 8a, 07-401 Ostrołęka;

–  Stare Lubiejewo, ul. Łomżyńska 11, 07-300 Ostrów Mazowiecka;

– Zakurzewo 39A, 86-300 Grudziądz;

– Stare Lipiny ul. Aleja Niepodległości 253, 05-200 Wołomin;

– ul. Janiszewska 70, 08-500 Ryki.

 

  1. W 2020 r. Gmina Żelechów osiągnęła poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych w wysokości 57,00 %. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł 1,70 %. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 88,00 %.

Podmiot odbierający w 2020r. odpady komunalne na terenie Gminy Żelechów na podstawie indywidualnych umów z właścicielami nieruchomości tj. EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08‑400 Garwolin osiągnął poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych w wysokości 48,63 %. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł 5,22 %. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100,00 %.

 

  1. Odpłatnym zbieraniem odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych zlokalizowanych na terenie Gminy Żelechów zajmują się następujące podmioty:

– EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin;

– PPHU KORNEX Kornelia Mróz, Korzeniów 80, 08-504 Ułęż.

 

Pozostałe informacje, które zgodnie z  art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r.   o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powinny być udostępnione na stronie internetowej dostępne są pod linkami:

– podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żelechów

https://zelechow.pl/rejestr-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych/

– punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych https://zelechow.pl/informacja-o-terminach-otwarcia-pszok-w-2021r/

– zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=3&id=20&x=88&n_id=151

 

 

 

                                                                                                          Burmistrz Żelechowa

                                                                                                          /-/ Łukasz Bogusz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577