Urząd Miejski w Żelechowie
Rajd Rowerowy dookoła Gminy Żelechów „Cudze chwalicie, swego nie znacie”
21 września 2019

W sobotę 28 września w godz. 10.00-14.30 odbędzie się Rajd Rowerowy dookoła Gminy Żelechów „Cudze chwalicie, swego nie znacie”.

Celem rajdu jest propagowanie aktywnego wypoczynku poprzez indywidualne uczestnictwo w turystyce rowerowej, promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i turystycznych gminy Żelechów, propagowanie zasad bezpiecznego zachowania się rowerzystów w ruchu drogowym oraz integracja społeczności lokalnej.

Uczestnikami rajdu mogą być osoby dorosłe, młodzież i dzieci. Uczestnicy niepełnoletni do lat 15 mogą uczestniczyć w rajdzie z opiekunem (osoba pełnoletnia). Młodzież w wieku od 15 do 18 lat może uczestniczyć w rajdzie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna. Warunkiem udziału w rajdzie jest posiadanie sprawnego technicznie roweru – wskazane jest, aby każdy we własnym zakresie dokonał przeglądu.

Udział w rajdzie wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Zgłoszenia należy składać telefonicznie lub osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żelechowie, tel. 25 754 11 60. Na podstawie telefonicznego lub osobistego zgłoszenia uczestnik zostanie wpisany na listę startową. Można również dokonać zgłoszenia bezpośrednio przed rozpoczęciem rajdu 28 września od godz. 9.30 w Parku Miejskim w Żelechowie. Każdy uprzednio zgłoszony uczestnik zobowiązany jest w dniu rajdu do potwierdzenia swojej obecności na starcie.

Rajd ma charakter imprezy rekreacyjnej. Nie ma w nim rywalizacji sportowej. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad organizacji ruchu drogowego, bezwzględnego podporządkowania się poleceniom służb zabezpieczających rajd oraz przestrzegania postanowień regulaminu rajdu.

Regulamin rajdu

Oświadczenie uczestnika

Zgoda rodziców/opiekunów

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577