Urząd Miejski w Żelechowie
UCHWAŁA Nr XXVIII/195/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Żelechów oraz części miasta Żelechów
8 czerwca 2021

UCHWAŁA Nr XXVIII/195/2021 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Żelechów oraz części miasta Żelechów

Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego (Dz.U. z 2021 r. poz. 4516)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Załącznik nr 1- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenu części działki o nr ewid. 224/3, położonej w miejscowości Huta Żelechowska

Załącznik nr 2- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenów działki o nr ewid.345/3 i części działek o nr ewid. 345/2, 346/2, 346/3, położonych w miejscowości Huta Żelechowska;

Załącznik nr 3- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenów części działek o nr ewid. 360/1, 413, 414, 379/1, 422/1, położonych w miejscowości Huta Żelechowska;

Załącznik nr 4- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenów działek o nr ewid. 624/2, 624/3, położonych w miejscowości Huta Żelechowska;

Załącznik nr 5- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenu części działki o nr ewid. 297/7, położonej w miejscowości Huta Żelechowska;

Załącznik nr 6- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenów działek o nr ewid.190/2, 190/3 i części działki o nr ewid. 190/1, położonych w miejscowości Janówek;

Załącznik nr 7- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenów działek o nr ewid. 60, 61 i części działek o nr ewid. 50, 73, położonych w miejscowości Kalinów;

Załącznik nr 8- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenów części działek o nr ewid. 227, 230, położonych w miejscowości Kalinów;

Załącznik nr 9- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenu działki o nr ewid. 586, położonej w miejscowości Kotłówka;

Załącznik nr 10A- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenu części działki o nr ewid. 154/2, położonej w miejscowości Nowy Goniwilk;

Załącznik nr 10B- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenu działki o nr ewid. 213, położonej w miejscowości Nowy Goniwilk;

Załącznik nr 11- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenów części działek o nr ewid. 544, 484, 485, 486, 487/1, 531, 534, 536, 532, 474, położonych w miejscowości Nowy Goniwilk;

Załącznik nr 12- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenów części działek o nr ewid. 636, 640, położonych w miejscowości Nowy Goniwilk;

Załącznik nr 13- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenu części działki o nr ewid. 472/1, położonej w miejscowości Nowy Kębłów;

Załącznik nr 14- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenów części działek o nr ewid. 358, 357, 356, 365, położonych w miejscowości Nowy Kębłów;

Załącznik nr 15- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenu części działki o nr ewid. 67, położonej w miejscowości Nowy Kębłów;

Załącznik nr 16- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenów działek o nr ewid. 161/3, 161/6 oraz części działki o nr ewid. 264/2, położonych w miejscowości Nowy Kębłów;

Załącznik nr 17- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenu części działki o nr ewid. 219, położonej w miejscowości Łomnica;

Załącznik nr 18- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenów działek o nr ewid. 733/3, 733/4, położonych w miejscowości Piastów;

Załącznik nr 19- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenów części działek o nr ewid. 465, 446, 460, 463, położonych w miejscowości Piastów;

Załącznik nr 20- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenu działki o nr ewid. 427 i terenów części działek o nr ewid.483/2, 487, 426, 482, 860, położonych w miejscowości Piastów;

Załącznik nr 21- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenów części działek o nr ewid. 577/1, 578/2, położonych w miejscowości Piastów;

Załącznik nr 22- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenów części działek o nr ewid. 791/2, 774/8, 777/2, położonych w miejscowości Piastów;

Załącznik nr 23- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenu działki o nr ewid.801, położonej w miejscowości Piastów;

Załącznik nr 24- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenu działki o nr ewid.10/2 i części działek o nr ewid. 10/1, 9/2, 9/1, 7, 6 położonych w miejscowości Sokolniki;

Załącznik nr 25- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenów działek o nr ewid. 201/1, 202/1, 203/1 i części działek o nr ewid. 193, 189, 396/2, położonych w miejscowości Sokolniki;

Załącznik nr 26- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenu części działki o nr ewid. 14, położonej w miejscowości Stary Goniwilk;

Załącznik nr 27- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenów działek o nr ewid. 29/3, 31/3, 30/3, 28/3, 36, 359, 358, 357, 360, 361, 362, położonych w miejscowości Stary Goniwilk;

Załącznik nr 28- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenu działki o nr ewid. 429/1 i części działek o nr ewid. 432/2, 425/2, położonych w miejscowości Stary Goniwilk;

Załącznik nr 29- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenów części działek o nr ewid. 51/9, 51/12, 105, położonych w miejscowości Stefanów;

Załącznik nr 30- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenów działek o nr ewid. 446, 518, 1044, 519, 520 i części działek o nr ewid. 699, 521, położonych w miejscowości Stefanów;

Załącznik nr 31- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenów części działek o nr ewid. 548, 549, położonych w miejscowości Stefanów;

Załącznik nr 32- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenu części działki o nr ewid. 194, położonej w miejscowości Stefanów;

Załącznik nr 33- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenu działki o nr ewid. 243/9 i części działek o nr ewid. 118, 119, 120, 121, położonych w miejscowości Wola Żelechowska;

Załącznik nr 34- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenu działki o nr ewid. 236 i części działki o nr ewid. 238/3, położonych w miejscowości Wola Żelechowska;

Załącznik nr 35- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenów części działek o nr ewid. 353/3, 352, 277, położonych w miejscowości Wola Żelechowska;

Załącznik nr 36- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenów części działek o nr ewid. 296/1, 291/1, położonych w miejscowości Wola Żelechowska;

Załącznik nr 37- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenów części działek o nr ewid. 60, 61/1, 61/2, 62, położonych w miejscowości Wola Żelechowska;

Załącznik nr 38- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenów części działek o nr ewid. 79/1, 78, 77, 76/2, 76/1, położonych w miejscowości Wola Żelechowska;

Załącznik nr 39- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenu części działki o nr ewid. 65/10, położonej w miejscowości Wola Żelechowska;

Załącznik nr 40- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenów działek o nr ewid. 91, 97/11 i części działki o nr ewid. 97/7, położonych w miejscowości Wola Żelechowska;

Załącznik nr 41- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenów działek o nr ewid. 336/9, 338/1 i części działki o nr ewid. 336/17, położonych w miejscowości Władysławów;

Załącznik nr 42- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenu części działki o nr ewid. 929, położonej w miejscowości Władysławów;

Załącznik nr 43- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenów części działek o nr ewid. 936, 937, położonych w miejscowości Władysławów;

Załącznik nr 44- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenów działek o nr ewid. 173, 174, 175, położonych w miejscowości Zakrzówek;

Załącznik nr 45- Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający ustalenia planu miejscowego dla terenów części działek o nr ewid. 664, 839/3, położonych w miejscowości Żelechów.

 

 

 

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577